นายเล็ก ตะเทวี

นายเล็ก ตะเทวี ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/ว อยู่ที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

เลขทะเบียนโรงงาน: จ2-9(1)-8/44ลป

ชื่อโรงงาน: นายเล็ก ตะเทวี

ผู้ประกอบการ: นายเล็ก ตะเทวี

ประกอบกิจการ: สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/ว

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 31 หมู่ 5
ซอย ถนน
ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม
ลำปาง 52120

โทรศัพท์:

TSIC: 10611

Comments are closed.