นายเซ้ง แซ่ตั้ง

นายเซ้ง แซ่ตั้ง ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 22 เครื่อง) อยู่ที่อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 1-28(1)-62/30

ชื่อโรงงาน: นายเซ้ง แซ่ตั้ง

ผู้ประกอบการ: นายเซ้ง แซ่ตั้ง

ประกอบกิจการ: ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 22 เครื่อง)

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 1055/148 หมู่
ซอย เซ็นเสถียร ถนนลาดหญ้า
ตำบลสมเด็จเจ้าพระยา อำเภอคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์: 4378742

TSIC: 14111

Comments are closed.