นายหลอม ประทีปแก้ว

นายหลอม ประทีปแก้ว ประกอบกิจการผลิตอิฐ อยู่ที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-56-1/34นว

ชื่อโรงงาน: นายหลอม ประทีปแก้ว

ผู้ประกอบการ: นายหลอม ประทีปแก้ว

ประกอบกิจการ: ผลิตอิฐ

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ หมู่ 8
ซอย ถนน
ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี
นครสวรรค์ 60130

โทรศัพท์:

TSIC: 23921

Comments are closed.