นายสุรเด่น ตุ้มทอง

นายสุรเด่น ตุ้มทอง ประกอบกิจการกลึงและเชื่อมโลหะ อยู่ที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

เลขทะเบียนโรงงาน: จ2-64(13)-5/41นว

ชื่อโรงงาน: นายสุรเด่น ตุ้มทอง

ผู้ประกอบการ: นายสุรเด่น ตุ้มทอง

ประกอบกิจการ: กลึงและเชื่อมโลหะ

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 2/1 หมู่ 6
ซอย ถนน
ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี
นครสวรรค์ 60130

โทรศัพท์:

TSIC: 28221

Comments are closed.