นายสุรพล หล่อเวสารัชกร

นายสุรพล หล่อเวสารัชกร ประกอบกิจการกลึงไม้เพื่อทำด้ามพลั่ว ด้ามจอบ และอุปกรณ์การเกษตร อยู่ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-36(1)-2/40ปท

ชื่อโรงงาน: นายสุรพล หล่อเวสารัชกร

ผู้ประกอบการ: นายสุรพล หล่อเวสารัชกร

ประกอบกิจการ: กลึงไม้เพื่อทำด้ามพลั่ว ด้ามจอบ และอุปกรณ์การเกษตร

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 105 หมู่ 7
ซอย ถนน
ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์:

TSIC: 16230

Comments are closed.