นายสุนันท์ แซ่หว่อง

นายสุนันท์ แซ่หว่อง ประกอบกิจการทำช้นส่วนรองเท้า อยู่ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 2-33-33/35

ชื่อโรงงาน: นายสุนันท์ แซ่หว่อง

ผู้ประกอบการ: นายสุนันท์ แซ่หว่อง

ประกอบกิจการ: ทำช้นส่วนรองเท้า

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 14/112-114 หมู่
ซอย วัจนะ ถนนจอมทอง
ตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง
กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์:

TSIC: 15202

Comments are closed.