นายสุกิจ เจียงพัฒนากิจ

นายสุกิจ เจียงพัฒนากิจ ประกอบกิจการทำเม็ดพลาสติกจากเศษพลาสติกเก่า อยู่ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-53(5)-5/41

ชื่อโรงงาน: นายสุกิจ เจียงพัฒนากิจ

ผู้ประกอบการ: นายสุกิจ เจียงพัฒนากิจ

ประกอบกิจการ: ทำเม็ดพลาสติกจากเศษพลาสติกเก่า

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 26/21 หมู่ 10
ซอย เจริญสุข ถนนเอกชัย
ตำบลบางขุนเทียน อำเภอจอมทอง
กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์:

TSIC: 22220

Comments are closed.