นายสิงห์ แสนพรมปัญญา

นายสิงห์ แสนพรมปัญญา ประกอบกิจการซ่อมเครื่องยนต์ อยู่ที่อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

เลขทะเบียนโรงงาน: 2-65-2/32อต

ชื่อโรงงาน: นายสิงห์ แสนพรมปัญญา

ผู้ประกอบการ: นายสิงห์ แสนพรมปัญญา

ประกอบกิจการ: ซ่อมเครื่องยนต์

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 220 หมู่ 3
ซอย ถนน
ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก
อุตรดิตถ์ 53180

โทรศัพท์:

TSIC: 28110

Comments are closed.