นายสายหยุด ปานเกลียว

นายสายหยุด ปานเกลียว ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 28 ตัน/วัน อยู่ที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

เลขทะเบียนโรงงาน: 1-9(1)-18/27พล

ชื่อโรงงาน: นายสายหยุด ปานเกลียว

ผู้ประกอบการ: นายสายหยุด ปานเกลียว

ประกอบกิจการ: สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 28 ตัน/วัน

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 191 หมู่ 7
ซอย ถนน
ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ
พิษณุโลก 65140

โทรศัพท์:

TSIC: 10611

Comments are closed.