นายสัมฤทธิ์ ศิลป์อุดม

นายสัมฤทธิ์ ศิลป์อุดม ประกอบกิจการทำมือจับประตูจากอลูมิเนียมและตัดเย็บเสื้อผ้าฯ อยู่ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 1-63(2)-3/38

ชื่อโรงงาน: นายสัมฤทธิ์ ศิลป์อุดม

ผู้ประกอบการ: นายสัมฤทธิ์ ศิลป์อุดม

ประกอบกิจการ: ทำมือจับประตูจากอลูมิเนียมและตัดเย็บเสื้อผ้าฯ

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 125/76,78 หมู่
ซอย ถนนกำนันแม้น
ตำบลบางขุนเทียน อำเภอจอมทอง
กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์:

TSIC: 25111

Comments are closed.