นายสมเดช มานะกิจศิริสุทธิ

นายสมเดช มานะกิจศิริสุทธิ ประกอบกิจการอบเมล็ดพืช เช่นข้าวเปลือก ข้าวโพด ฯลฯ อยู่ที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-2(1)-53/54นว

ชื่อโรงงาน: นายสมเดช มานะกิจศิริสุทธิ

ผู้ประกอบการ: นายสมเดช มานะกิจศิริสุทธิ

ประกอบกิจการ: อบเมล็ดพืช เช่นข้าวเปลือก ข้าวโพด ฯลฯ

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 59/2 หมู่ 4
ซอย ถนนตากฟ้า-เขาทราย
ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว
นครสวรรค์ 60110

โทรศัพท์:

TSIC: 10411

Comments are closed.