นายสมศักดิ์ พรมดี

นายสมศักดิ์ พรมดี ประกอบกิจการทำรองเท้าหนังแท้ อยู่ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 1-33-8/38

ชื่อโรงงาน: นายสมศักดิ์ พรมดี

ผู้ประกอบการ: นายสมศักดิ์ พรมดี

ประกอบกิจการ: ทำรองเท้าหนังแท้

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 161/432 หมู่ 3
ซอย ถนนกำนันแม้น
ตำบลบางขุนเทียน อำเภอจอมทอง
กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์:

TSIC: 15202

Comments are closed.