นายสมศักดิ์ ธนโชติสิริกุล

นายสมศักดิ์ ธนโชติสิริกุล ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์ภาชนะและของใช้ที่ทำจากพลาสติค อยู่ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 2-53(1)-17/44

ชื่อโรงงาน: นายสมศักดิ์ ธนโชติสิริกุล

ผู้ประกอบการ: นายสมศักดิ์ ธนโชติสิริกุล

ประกอบกิจการ: ทำผลิตภัณฑ์ภาชนะและของใช้ที่ทำจากพลาสติค

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 72/9-10 หมู่ 10
ซอย ถนนพระราม 2
ตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง
กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์:

TSIC: 22210

Comments are closed.