นายสมพร เพิดขุนทด

นายสมพร เพิดขุนทด ประกอบกิจการซ่อม และพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-95(1)-19/30

ชื่อโรงงาน: นายสมพร เพิดขุนทด

ผู้ประกอบการ: นายสมพร เพิดขุนทด

ประกอบกิจการ: ซ่อม และพ่นสีรถยนต์

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 60 หมู่
ซอย ถนน
ตำบลดอนเมือง อำเภอดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์: 5661258

TSIC: 33121

Comments are closed.