นายสมพงค์ แก้ววิชิต

นายสมพงค์ แก้ววิชิต ประกอบกิจการกลึงแลเชื่อมโลหะ อยู่ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 2-64(13)-73/36

ชื่อโรงงาน: นายสมพงค์ แก้ววิชิต

ผู้ประกอบการ: นายสมพงค์ แก้ววิชิต

ประกอบกิจการ: กลึงแลเชื่อมโลหะ

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 44/19 หมู่ 11
ซอย วิสุทธิจิตต์ ถนนเอกชัย
ตำบลบางขุนเทียน อำเภอจอมทอง
กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์:

TSIC: 28221

Comments are closed.