นายสมนึก ฉายศรีศิริ

นายสมนึก ฉายศรีศิริ ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ข้อต่อ กล่อง ได้ปีละ 200,000 ชิ้น อยู่ที่อำเภอมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-53(1)-86/34

ชื่อโรงงาน: นายสมนึก ฉายศรีศิริ

ผู้ประกอบการ: นายสมนึก ฉายศรีศิริ

ประกอบกิจการ: ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ข้อต่อ กล่อง ได้ปีละ 200,000 ชิ้น

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 42 หมู่ 16
ซอย ฉายศรีศิริ ถนนหทัยราษฎร์
ตำบลมีนบุรี อำเภอมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์: 5179246

TSIC: 22210

Comments are closed.