นายสมชาย อู่สิริมณีชัย

นายสมชาย อู่สิริมณีชัย ประกอบกิจการผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษ อยู่ที่อำเภอบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-39-2/45

ชื่อโรงงาน: นายสมชาย อู่สิริมณีชัย

ผู้ประกอบการ: นายสมชาย อู่สิริมณีชัย

ประกอบกิจการ: ผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษ

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 125/19,22 หมู่ 6
ซอย เอกชัย 68 ถนนเอกชัย
ตำบลบางบอน อำเภอบางบอน
กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์: 4154779-80

TSIC: 17020

Comments are closed.