นายสมจิตร์ สีรัง

นายสมจิตร์ สีรัง ประกอบกิจการสีข้าว (10 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-9(1)-20/25นว

ชื่อโรงงาน: นายสมจิตร์ สีรัง

ผู้ประกอบการ: นายสมจิตร์ สีรัง

ประกอบกิจการ: สีข้าว (10 เกวียน/วัน)

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 216/7 หมู่ 3
ซอย ถนน
ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว
นครสวรรค์ 60110

โทรศัพท์:

TSIC: 10611

Comments are closed.