นายสมคิด อภิมงคลเลิศ

นายสมคิด อภิมงคลเลิศ ประกอบกิจการอบลำไยแห้ง อยู่ที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-2(1)-2/43ชม

ชื่อโรงงาน: นายสมคิด อภิมงคลเลิศ

ผู้ประกอบการ: นายสมคิด อภิมงคลเลิศ

ประกอบกิจการ: อบลำไยแห้ง

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 28 หมู่ 2
ซอย ถนน
ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง
เชียงใหม่ 50120

โทรศัพท์:

TSIC: 10411

Comments are closed.