นายสมคิด บุญเตี่ยม

นายสมคิด บุญเตี่ยม ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

เลขทะเบียนโรงงาน: 1-9(1)-79/23ลป

ชื่อโรงงาน: นายสมคิด บุญเตี่ยม

ผู้ประกอบการ: นายสมคิด บุญเตี่ยม

ประกอบกิจการ: สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 เกวียน/วัน)

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 147/1 หมู่ 1
ซอย ถนนลำปาง-แจ้ห่ม
ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม
ลำปาง 52120

โทรศัพท์:

TSIC: 10611

Comments are closed.