นายสนั่น อัครชัยเดโช

นายสนั่น อัครชัยเดโช ประกอบกิจการทำตุ๊กตาทองเหลือง อยู่ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-60-1/26

ชื่อโรงงาน: นายสนั่น อัครชัยเดโช

ผู้ประกอบการ: นายสนั่น อัครชัยเดโช

ประกอบกิจการ: ทำตุ๊กตาทองเหลือง

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 70/19 หมู่ 4
ซอย เอกชัย 1 ถนนเอกชัย
ตำบลบางขุนเทียน อำเภอจอมทอง
กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์: 02-4153698

TSIC: 24101

Comments are closed.