นายศรีวัน สีวิชัย

นายศรีวัน สีวิชัย ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

เลขทะเบียนโรงงาน: จ2-9(1)-8/35ลป

ชื่อโรงงาน: นายศรีวัน สีวิชัย

ผู้ประกอบการ: นายศรีวัน สีวิชัย

ประกอบกิจการ: สีข้าว

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 76 หมู่ 7
ซอย ถนน
ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม
ลำปาง 52210

โทรศัพท์:

TSIC: 10611

Comments are closed.