นายวีรยุทธ เตชะสุนทรวัฒน์

นายวีรยุทธ เตชะสุนทรวัฒน์ ประกอบกิจการกลึงและเชื่อมโลหะ อยู่ที่อำเภอราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 2-64(13)-19/41

ชื่อโรงงาน: นายวีรยุทธ เตชะสุนทรวัฒน์

ผู้ประกอบการ: นายวีรยุทธ เตชะสุนทรวัฒน์

ประกอบกิจการ: กลึงและเชื่อมโลหะ

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 293/27 หมู่
ซอย รัชฎภัณฑ์ ถนนราชปรารภ
ตำบลมักกะสัน อำเภอราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 2458494

TSIC: 28221

Comments are closed.