นายวิเชียร บัวจีบ

นายวิเชียร บัวจีบ ประกอบกิจการทำเครื่องประดับจากเงิน อยู่ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 2-84(1)-16/43

ชื่อโรงงาน: นายวิเชียร บัวจีบ

ผู้ประกอบการ: นายวิเชียร บัวจีบ

ประกอบกิจการ: ทำเครื่องประดับจากเงิน

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 2/111 หมู่
ซอย วุฒากาศ 42 ถนนวุฒากาศ
ตำบลบางค้อ อำเภอจอมทอง
กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์: 8755180

TSIC: 32120

Comments are closed.