นายวิริทธิ์พล อัจฉริยวุฒิ

นายวิริทธิ์พล อัจฉริยวุฒิ ประกอบกิจการทำลังไม้ วงล้อสายไฟ และอัดน้ำยาไม้ อยู่ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เลขทะเบียนโรงงาน: ศ3-36(1)-9/34สป

ชื่อโรงงาน: นายวิริทธิ์พล อัจฉริยวุฒิ

ผู้ประกอบการ: นายวิริทธิ์พล อัจฉริยวุฒิ

ประกอบกิจการ: ทำลังไม้ วงล้อสายไฟ และอัดน้ำยาไม้

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 86 หมู่ 9
ซอย ถนนเพชรหึง-บางกอบัว
ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง
สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์:

TSIC: 16230

Comments are closed.