นายวิรัตน์ เรือนคำ

นายวิรัตน์ เรือนคำ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

เลขทะเบียนโรงงาน: จ1-9(1)-39/24ชม

ชื่อโรงงาน: นายวิรัตน์ เรือนคำ

ผู้ประกอบการ: นายวิรัตน์ เรือนคำ

ประกอบกิจการ: สีข้าว

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 94 หมู่ 7
ซอย ถนน
ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง
เชียงใหม่ 50120

โทรศัพท์:

TSIC: 10611

Comments are closed.