นายวิทยา กลไกรศาสตร์

นายวิทยา กลไกรศาสตร์ ประกอบกิจการซ่อมและประกอบเครื่องจักร อยู่ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 2-68-17/28

ชื่อโรงงาน: นายวิทยา กลไกรศาสตร์

ผู้ประกอบการ: นายวิทยา กลไกรศาสตร์

ประกอบกิจการ: ซ่อมและประกอบเครื่องจักร

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 40/39 หมู่ 2
ซอย ภานุมาภรณ์ ถนนจอมทอง
ตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง
กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์:

TSIC: 28261

Comments are closed.