นายลาด โพธิ

นายลาด โพธิ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เลขทะเบียนโรงงาน: 1-9(1)-147/18ชร

ชื่อโรงงาน: นายลาด โพธิ

ผู้ประกอบการ: นายลาด โพธิ

ประกอบกิจการ: สีข้าว

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ หมู่
ซอย ถนน
ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน
เชียงราย 57270

โทรศัพท์:

TSIC: 10611

Comments are closed.