นายลออง มะณี

นายลออง มะณี ประกอบกิจการทำมันเส้น อยู่ที่อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-9(6)-4/43ลบ

ชื่อโรงงาน: นายลออง มะณี

ผู้ประกอบการ: นายลออง มะณี

ประกอบกิจการ: ทำมันเส้น

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 33 หมู่ 5
ซอย ถนน
ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง
ลพบุรี 15230

โทรศัพท์: 01-9142659

TSIC: 10621

Comments are closed.