นายระวาง เขียนรูปครุธ

นายระวาง เขียนรูปครุธ ประกอบกิจการทำชิ้นส่วนบ้านทรงไทย วงกบ ประตู หน้าต่าง และเครื่องเรือนจาก ไม้แปรรูป อยู่ที่อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-37-11/41อย

ชื่อโรงงาน: นายระวาง เขียนรูปครุธ

ผู้ประกอบการ: นายระวาง เขียนรูปครุธ

ประกอบกิจการ: ทำชิ้นส่วนบ้านทรงไทย วงกบ ประตู หน้าต่าง และเครื่องเรือนจาก ไม้แปรรูป

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 3 หมู่ 8
ซอย ถนนสายเอเซีย
ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา 13220

โทรศัพท์:

TSIC: 16220

Comments are closed.