นายยวง กุณามา

นายยวง กุณามา ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เลขทะเบียนโรงงาน: 1-9(1)-81/19ชร

ชื่อโรงงาน: นายยวง กุณามา

ผู้ประกอบการ: นายยวง กุณามา

ประกอบกิจการ: สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน)

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ หมู่ 1
ซอย ถนน
ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน
เชียงราย 57240

โทรศัพท์:

TSIC: 10611

Comments are closed.