นายมงคล หมื่นอภัย

นายมงคล หมื่นอภัย ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

เลขทะเบียนโรงงาน: จ1-9(1)-30/28ลพ

ชื่อโรงงาน: นายมงคล หมื่นอภัย

ผู้ประกอบการ: นายมงคล หมื่นอภัย

ประกอบกิจการ: สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ หมู่ 7
ซอย ถนน
ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง
ลำพูน 51120

โทรศัพท์:

TSIC: 10611

Comments are closed.