นายพิพัฒน์ แจ่มจรัสอโณทัย

นายพิพัฒน์ แจ่มจรัสอโณทัย ประกอบกิจการประกอบกิจการขาย ซ่อม ทำสี พร้อมบริการดูแลเครื่องยนต์รถยนต์โบราณและขนาดเล็ก อยู่ที่อำเภอบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: ก2-77(1)-1/57

ชื่อโรงงาน: นายพิพัฒน์ แจ่มจรัสอโณทัย

ผู้ประกอบการ: นายพิพัฒน์ แจ่มจรัสอโณทัย

ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการขาย ซ่อม ทำสี พร้อมบริการดูแลเครื่องยนต์รถยนต์โบราณและขนาดเล็ก

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 241/1 หมู่
ซอย ถนนพุทธมณฑลสาย2
ตำบลบางแคเหนือ อำเภอบางแค
กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์: 24215674

TSIC: 29101

Comments are closed.