นายผาำำไทย เข็มทอง

นายผาำำไทย เข็มทอง ประกอบกิจการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อยู่ที่อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-43(1)-67/55ลบ

ชื่อโรงงาน: นายผาำำไทย เข็มทอง

ผู้ประกอบการ: นายผาำำไทย เข็มทอง

ประกอบกิจการ: ผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 9/2 หมู่ 7
ซอย ถนน
ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง
ลพบุรี 15230

โทรศัพท์:

TSIC: 20121

Comments are closed.