นายปิ่น หลายพรประเสริฐ

นายปิ่น หลายพรประเสริฐ ประกอบกิจการทำป้ายชื่อซอย-ถนน และทำโครงเต้นท์ อยู่ที่อำเภอสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-87(5)-3/33

ชื่อโรงงาน: นายปิ่น หลายพรประเสริฐ

ผู้ประกอบการ: นายปิ่น หลายพรประเสริฐ

ประกอบกิจการ: ทำป้ายชื่อซอย-ถนน และทำโครงเต้นท์

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 1 หมู่
ซอย เจริญกรุง 71 ถนนเจริญกรุง
ตำบลยานนาวา อำเภอสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์:

TSIC: 25999

Comments are closed.