นายปิโยวัฒน์ โรจน์คำลือ

นายปิโยวัฒน์ โรจน์คำลือ ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์จากโลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้าง เช่น ผลิตหลังคารีดลอน อยู่ที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-63(2)-74/55พล

ชื่อโรงงาน: นายปิโยวัฒน์ โรจน์คำลือ

ผู้ประกอบการ: นายปิโยวัฒน์ โรจน์คำลือ

ประกอบกิจการ: ทำผลิตภัณฑ์จากโลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้าง เช่น ผลิตหลังคารีดลอน

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ หมู่ 1
ซอย ถนน
ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม
พิษณุโลก 65150

โทรศัพท์:

TSIC: 25111

Comments are closed.