นายปิง มีแก้ว

นายปิง มีแก้ว ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 2 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

เลขทะเบียนโรงงาน: 1-9(1)-205/23ลป

ชื่อโรงงาน: นายปิง มีแก้ว

ผู้ประกอบการ: นายปิง มีแก้ว

ประกอบกิจการ: สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 2 เกวียน/วัน)

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 54 หมู่ 1
ซอย ถนน
ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม
ลำปาง 52120

โทรศัพท์:

TSIC: 10611

Comments are closed.