นายประสงค์ กันมา

นายประสงค์ กันมา ประกอบกิจการทำมันเส้น อยู่ที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

เลขทะเบียนโรงงาน: จ1-9(6)-13/31นน

ชื่อโรงงาน: นายประสงค์ กันมา

ผู้ประกอบการ: นายประสงค์ กันมา

ประกอบกิจการ: ทำมันเส้น

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ หมู่
ซอย ถนน
ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา
น่าน 55140

โทรศัพท์:

TSIC: 10621

Comments are closed.