นายประพัฒน์ เหล่าเกียรติกุล

นายประพัฒน์ เหล่าเกียรติกุล ประกอบกิจการทำประตู หน้าต่างเหล็กดัด ได้ประมาณปีละ 3,720 บาน อยู่ที่อำเภอดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-63(2)-95/22

ชื่อโรงงาน: นายประพัฒน์ เหล่าเกียรติกุล

ผู้ประกอบการ: นายประพัฒน์ เหล่าเกียรติกุล

ประกอบกิจการ: ทำประตู หน้าต่างเหล็กดัด ได้ประมาณปีละ 3,720 บาน

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 573/1-2 หมู่
ซอย ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
ตำบลดินแดง อำเภอดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 2775785

TSIC: 25111

Comments are closed.