นายประดิษฐ์ อุดนันท์

นายประดิษฐ์ อุดนันท์ ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต อยู่ที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เลขทะเบียนโรงงาน: จ2-58(1)-2/38นน

ชื่อโรงงาน: นายประดิษฐ์ อุดนันท์

ผู้ประกอบการ: นายประดิษฐ์ อุดนันท์

ประกอบกิจการ: ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 38บ.ทุ่งกลาง หมู่ 4
ซอย ถนน
ตำบลอวน อำเภอปัว
น่าน 55120

โทรศัพท์: 01-6034965

TSIC: 23953

Comments are closed.