นายบุญเลย กาละ (14411)

นายบุญเลย กาละ (14411) ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

เลขทะเบียนโรงงาน: 1-9(1)-50/25ลป

ชื่อโรงงาน: นายบุญเลย กาละ (14411)

ผู้ประกอบการ: นายบุญเลย กาละ (14411)

ประกอบกิจการ: สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 เกวียน/วัน)

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ หมู่ 3
ซอย ถนน
ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม
ลำปาง 52120

โทรศัพท์:

TSIC: 10611

Comments are closed.