นายบุญทอง ปัญญามูล

นายบุญทอง ปัญญามูล ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

เลขทะเบียนโรงงาน: จ1-9(1)-43/25ชม

ชื่อโรงงาน: นายบุญทอง ปัญญามูล

ผู้ประกอบการ: นายบุญทอง ปัญญามูล

ประกอบกิจการ: สีข้าว

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 98 หมู่ 6
ซอย ถนน
ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง
เชียงใหม่ 50120

โทรศัพท์:

TSIC: 10611

Comments are closed.