นายบัญชา เขาอินทร์ , นางสาวเกสรี จิ๋วเมฆ

นายบัญชา เขาอินทร์ , นางสาวเกสรี จิ๋วเมฆ ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-37-80/52ชน

ชื่อโรงงาน: นายบัญชา เขาอินทร์ , นางสาวเกสรี จิ๋วเมฆ

ผู้ประกอบการ: นายบัญชา เขาอินทร์ , นางสาวเกสรี จิ๋วเมฆ

ประกอบกิจการ: ทำเครื่องเรือนจากไม้

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 29 หมู่ 20
ซอย ถนน
ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา
ชัยนาท 17160

โทรศัพท์:

TSIC: 16220

Comments are closed.