นายบรรจง ปะทิ

นายบรรจง ปะทิ ประกอบกิจการคัดแยกกรวดทราย อยู่ที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(3)-4/55นน

ชื่อโรงงาน: นายบรรจง ปะทิ

ผู้ประกอบการ: นายบรรจง ปะทิ

ประกอบกิจการ: คัดแยกกรวดทราย

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 0 หมู่ 5
ซอย ถนน
ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา
น่าน 55140

โทรศัพท์:

TSIC: 8103

Comments are closed.