นายนิค ศรีกลชีพ

นายนิค ศรีกลชีพ ประกอบกิจการซ่อม และพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-95(1)-41/35

ชื่อโรงงาน: นายนิค ศรีกลชีพ

ผู้ประกอบการ: นายนิค ศรีกลชีพ

ประกอบกิจการ: ซ่อม และพ่นสีรถยนต์

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 36/31-32 หมู่ 6
ซอย ลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว
ตำบลลาดพร้าว อำเภอลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์:

TSIC: 33121

Comments are closed.