นายนำชัย ตั้งจรูญธนพงศ์

นายนำชัย ตั้งจรูญธนพงศ์ ประกอบกิจการทำป้ายโฆษณา อยู่ที่อำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 1-87(5)-2/47

ชื่อโรงงาน: นายนำชัย ตั้งจรูญธนพงศ์

ผู้ประกอบการ: นายนำชัย ตั้งจรูญธนพงศ์

ประกอบกิจการ: ทำป้ายโฆษณา

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 222/9 หมู่
ซอย สุขุมวิท 22 ถนน
ตำบลคลองเตย อำเภอคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์:

TSIC: 25999

Comments are closed.