นายธวัชชัย เปลี่ยนแก้ว

นายธวัชชัย เปลี่ยนแก้ว ประกอบกิจการทำเครื่องแกงกึ่งสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 2-13(8)-1/27

ชื่อโรงงาน: นายธวัชชัย เปลี่ยนแก้ว

ผู้ประกอบการ: นายธวัชชัย เปลี่ยนแก้ว

ประกอบกิจการ: ทำเครื่องแกงกึ่งสำเร็จรูป

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 2637/2 หมู่
ซอย ลาดพร้าว 93/1 ถนนลาดพร้าว
ตำบลวังทองหลาง อำเภอวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์: 5420365

TSIC: 10771

Comments are closed.