นายธนฤทธิ์ สิงหบัญชากุล

นายธนฤทธิ์ สิงหบัญชากุล ประกอบกิจการรับจ้างผลิตอาหลั่ยและชิ้นส่วนอุปกรณ์รถแทรกเตอร์ อยู่ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 2-70-7/43

ชื่อโรงงาน: นายธนฤทธิ์ สิงหบัญชากุล

ผู้ประกอบการ: นายธนฤทธิ์ สิงหบัญชากุล

ประกอบกิจการ: รับจ้างผลิตอาหลั่ยและชิ้นส่วนอุปกรณ์รถแทรกเตอร์

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 20/310-311 หมู่
ซอย พระราม 2-44 ถนนพระราม 2
ตำบลบางมด อำเภอจอมทอง
กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์:

TSIC: 28160

Comments are closed.