นายธนยศ กุลตาธนาศิริ

นายธนยศ กุลตาธนาศิริ ประกอบกิจการทำมันเส้น อยู่ที่อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-9(6)-3/43ลบ

ชื่อโรงงาน: นายธนยศ กุลตาธนาศิริ

ผู้ประกอบการ: นายธนยศ กุลตาธนาศิริ

ประกอบกิจการ: ทำมันเส้น

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 3/1 หมู่ 5
ซอย ถนน
ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง
ลพบุรี 15230

โทรศัพท์: 497117

TSIC: 10621

Comments are closed.