นายทวี เจรนิญจิตสวัสดิ์

นายทวี เจรนิญจิตสวัสดิ์ ประกอบกิจการทำผงพะโล้ เครื่องเทศ อยู่ที่อำเภอบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: ข3-13(2)-1/45

ชื่อโรงงาน: นายทวี เจรนิญจิตสวัสดิ์

ผู้ประกอบการ: นายทวี เจรนิญจิตสวัสดิ์

ประกอบกิจการ: ทำผงพะโล้ เครื่องเทศ

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 17/1044-1045 หมู่ 7
ซอย วงแหวนชัชวาล ถนนบางขุนเทียนชายทะเล
ตำบลท่าข้าม อำเภอบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท์:

TSIC: 10774

Comments are closed.